close
Top Panel

Про каміння

318005

ЗНАКИ ЗОДІАКУ - ДАТИ НАРОДЖЕННЯ

in Камні та Зодіак
Аби визначити знак зодіаку по даті нарождення скористайтесь цією невеликою шпаргалкою. Отже дата вашого народження повинна припадати на один із зазначених…
137647

Дорогоцінні камені - назви та фото

in Метали
На сторінці представлені всі назви та фотографії дорогоцінних каменів, про які є інформація на сайті. Більшість каменів має різновиди (наприклад…
41597

Камені по знаках зодіаку

in Камні та Зодіак
Народи найбільших цивілізацій миру тисячоріччями створювали численні й самі оригінальні знакові системи. Саме звідти пішов обкутаний містичною символікою мова…
36304

КАМЕНІ для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ

in Камні та Зодіак
Камені тельця, камені для знака зодіаку телець, дорогоцінні камені талісмани обережи амулети телецкамни для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ: Авантюрин, агат, александрит,…

Осадові породи
Осадові породи становлять особливий інтерес для будівельників, тому що вони служать підставами й середовищем для різних споруджень і повсюдно доступні як будівельні матеріали. Вони мають вторинне походження, оскільки вихідним матеріалом для їхнього формування є продукти руйнування раніше існуючих порід. Процес утворення осадових порід протікає за схемою: фізичне й хімічне вивітрювання порід, механічний і хімічний перенос, відкладення й нагромадження продуктів їхнього руйнування й, нарешті, ущільнення й цементація пухкого осаду з перетворенням його в породу. Загальними властивостями осадових порід є однакові форми залягання у вигляді шарів, з якими зв'язані їх характерні текстурні ознаки - шаруватість і пористість. Остання особливо важлива, тому що дуже впливає на фізико-механічні властивості порід: міцність, щільність і середню щільність, водопоглинення, морозостійкість, механічну обробку й др.
Структура осадових порід - зерниста (піщаник)

Осадові породи відрізняються різноманіттям структур із широким варіюванням форми, розмірів часток і їхнього співвідношення в різних представників. Для них характерно значна розмаїтість мінеральних компонентів, більше простих по хімічному складі і являющихся переважно осадовими новотворами, що збігаються по сполуці з деякими магматичними мінералами. Серед породообразующих мінералів зустрічаються обложені з водяних розчинів карбонати, сульфати, водний кремнезем; вторинні (глинисті) продукти вивітрювання материнських порід - каолініт, монтмориллонит; слюдисті мінерали, гидроксиди А1 і Fe; реліктові мінерали, що збереглися без зміни, - магматичний кварц, польові шпати, а також уламки порід різного генезису й залишки організмів. Деякі представники осадових порід розчиняються у воді, наприклад кам'яна сіль, гіпс, вапняки
Структури осадових порід - оолітова (вапняк хімічного утворення)

За умовами утворення осадові породи діляться на три групи: уламкові, хімічні й органогенні. Між ними існують перехідні різновиди змішаного генезису
Структури осадових порід - черепашкова (вапняк біогенний)

Породи уламкового (механічного) походження є продуктами механічного руйнування яких-небудь материнських порід і складені переважно уламками стійких до вивітрювання мінералів і порід. Вони розділяються по крупности уламків на грубообломочні, среднеобломочні (піщані), мелкообломочні (пилуваті) і тонкообломочні (глинисті). Серед них тільки глинисті породи є продуктами хімічного розкладання материнських порід, інші ж породи складені уламками, не подвергшимися істотному вивітрюванню. Незалежно від розмірів часток уламкові породи можуть бути пухкими або зцементованими

До пухких грубообломочним породам ставляться різновиди з окатанной і кутастою формою, що утворилися в результаті нагромадження великих уламків. Серед них виділяють уламки розміром 1000... 100 мм, називані валунами (окатанні) або брилами (кутасті); 100 ... 10 мм - галькою (окатанні) або щебенями (кутасті), 10...1 мм —гравієм (окатанні) або дресаой (кутасті).

Валуни (валунний камінь) складаються із грубоокатанних уламків, оброблених і перенесених водою або льодовиком. По генезисі валунний камінь може бути льодовиковим, річковим, морським, озерним. Більше дрібні його різновиди розміром 120... 300 мм називають бруковим каменем. Великий валунний камінь, що надходить на будівництво, має потребу в попередній переробці на штучний матеріал - шашку, бутовий камінь і др.

Галька й гравій утворяться аналогічно першому, при переносі уламків на більші відстані ріками, гірськими потоками, а також під дією морського прибою, здобуваючи при цьому різний ступінь окатанности й сортування. Якість гравію обумовлюється його генезисом, мінеральною сполукою, змістом глинистих і органічних домішок та ін. Кращим різновидом гравію вважається льодовиковий, котрий менш окатан. Гравій застосовується в залізобетонних спорудженнях, дорожнім будівництві і як фільтруючий матеріал

Брили, щебені й дресва являють собою скупчення кутастих уламків скельних порід, різнорідних по мінеральній сполуці. Ці відкладення особливо характерні для пустельних і полярних районів з інтенсивно, що протікають процесами, фізичного вивітрювання. Вони досить широко поширені в середній і північній смузі європейської частини нашої країни

Піщані (среднеобломочні) породи являють собою пухку суміш зерен з розмірами від 1 до 0,1 мм. Їх прийнято розділяти по крупности зерен на грубозернисті з діаметром часток від 1 до 0,5 мм; среднезернисті - 0,5...0,25 мм; дрібнозернисті - від 0,25 до 0,1 мм. Піски складаються переважно із кварцу, найбільш стійкого до хімічного вивітрювання мінералу. Чисті кварцові піски світлого фарбування є мономинеральними породами. Змішані (полимиктові) піски складаються із суміші мінералів, у яких крім кварцу перебувають польові шпати, слюди, амфіболи й ін. Серед них найбільше поширення мають аркозові піски червоний або сірий кольори, переважно кислого полевошпатового сполуки, з невеликою домішкою кварцу й інших мінералів. Найбільшою чистотою й однорідністю зерен відрізняються морські й еолові відкладення; морські й річкові піски мають окатанную, а льодовикові - кутасту, найбільш сприятливу для будівельних цілей, форму зерен. Шкідливою домішкою до пісків є глинисті й пилуваті фракції (0,05...0,005 мм). При оцінці якості піску як будівельного матеріалу враховують його мінеральний і гранулометрический сполуки, форму зерен, пористість, коефіцієнт фільтрації й ін. Щільність пісків становить 2,64 г/см3, а середня щільність—1800 кг/м3. Вони є головною сировиною для одержання кераміки, динасу, стекол, бетонів і розчинів, цегли; використовуються для дорожніх покриттів, в абразивному виробництві. Поширені повсюдно.

Пилуваті (мелкообломочні) породи складаються із часток розміром від 0,1 до 0,01 мм і відрізняються від піщаних змістом більше дрібних часток. Представником цих порід є лес—светлоокрашенная пориста (46...50%) порода, що містить кварц, польові шпати, до 30% кальциту й до 50% глинистих мінералів. Щільність лесів становить 2,5...2,8 г/см3, а середня щільність - 1200 ... 1800 кг/м3.

Вони відрізняються просадочностью, легко розмокають у воді. Використовуються в цементній промисловості як добавка в бетони, у виробництві цегли, черепиці й ін. Поширені в європейській частині нашої країни, на півдні України, у Середній Азії, південному Сибіру

Глинисті (тонкообломочні) породи складаються більш ніж наполовину із дрібних (менш 0,01...0,001 мм) чешуеобразних часток глинистих мінералів, серед яких не менш 25% мають розміри менш 0,001 мм. Глини утворяться при вивітрюванні полевошпатових і деяких інших силікатних порід і складаються переважно із глинистих мінералів типу каолініту, монтмориллонита й гидрослюд з домішкою кварцу, слюди, вторинного кальциту, опала й ін. Більшість глин є полімінеральними, однак серед них є найцінніші мономинеральні: каолинитові й монтмориллонитові різновиду. Головним фактором при застосуванні глин у будівництві й виробництві будівельних матеріалів є їх мінеральна сполука

Полімінеральні глини є сировиною для виробництва цегляно-черепичних виробів, грубої кераміки, глинозему, вогнетривів і т. д.

Каолинитові глинИ складені в основному каолінітом і порівняно вільні від домішок оксидів заліза. Вони являють собою білі тонкозернисті, жирні на дотик малопластичні породи, що є продуктами розкладання (гідролізу) алюмосилікатів диссоциированной водою, що містить вільні іони водню й розчинену З2.

Каолинитові глини є континентальними відкладеннями й утворяться в умовах кислого середовища. Вони використовуються у виробництві фарфоро-фаянсових виробів, цементу, шамоту. Родовища каолинитових глин перебувають на Україні, Уралі, у Сибіру й др.

Монтмориллонитові глини з'являються при розкладанні вулканічних пеплов у лужному середовищі. Серед них виділяються натрові глини, що сильно набухають у воді, з перевагою катіона Na над катіонами Са, Mg і К и неразбухающие кальцієві - з перевагою Са над катіонами Na і Mg. До першого ставляться бентоніти й флоридини, породи білої, білою-білій-сірувато-білої, розоватой і іншого фарбування, характерною рисою яких є сильне набрякання при зволоженні зі збільшенням об'єму приблизно в 16 разів і більше й висока адсорбційна здатність. Більшість цих глин має різко виражену пластичність при заутворі водою, зберігаючи при висиханні додану їм форму, а після випалу утворять камневидні маси. Зі збільшенням у глинах механічних домішок пластичність їх швидко знижується. Монтмориллонитові глини застосовуються як чудові адсорбенти, тому що мають високу поглинальну здатність. Їхні родовища є в Грузії, Кримі, Придніпров'ї, Закарпатті, Середньої Азії

Зцементовані уламкові породи утворилися шляхом цементації пухких порід різноманітними хімічними речовинами. Найбільш міцним є кремнеземистий цемент (вторинний кварц, опал, халцедон), менш міцні залізистий (лимонит), карбонатний (кальцит) і малою цементуючою здатністю відрізняється глинистий цемент. Нижче приводиться опис головних представників цієї групи

Брекчии являють собою компактні породи, що складаються з кутастих уламків дресви або щебенів, зцементованих яким-небудь цементом. Петрографічна сполука цих уламків відрізняється однорідністю. Кутаста форма уламків забезпечує гарне зчеплення їх із природними цементами, тому брекчии при деяких видах цементов мають досить високу міцність і використовуються як оздоблювальні камені. Брекчии мають обмежене поширення

Конгломерати - зцементовані природним цементом скупчення гальки, гравію, дрібних валунів і ін., що відрізняються від брекчий строкатістю петрографічної сполуки, широким діапазоном міцності від 5 до 160 Мпа й зміною середньої щільності в інтервалі 1500 … 2900 кг/м3. У порівнянні із брекчиями конгломерати відрізняються меншою міцністю, тому що окатанний уламковий матеріал досить слабко зв'язується із цементом. Практичне значення цих порід невелико, однак їхня характерна структура (в'язке пухкий матеріал) є прототипом найпоширенішої структури ИСК. Слабко зцементовані їхні різновиди використовуються для одержання баласту, а гарні - як оздоблювальні декоративні камені. Потужні відкладення конгломератів відомі в Криму й Середній Азії

Піщаники утворяться шляхом цементації зерен піску при просочуванні через них різноманітних мінеральних розчинів. Залежно від різновиду цементов розрізняють кременисті, вапняні, залізисті, гіпсові, глинисті, бітумінозні й інші види піщаників. Їхня міцність визначається видом природного цементу, характером його зчеплення із зернами піску, щільністю породи. Вона коливається в широких межах від 1 до 150 Мпа й вище, а середня щільність - від 1900 до 2800 кг/м3. Найбільш міцними (100... 150 Мпа й більше) є кременисті піщаники із середньою щільністю до 2800 кг/м3. Малою міцністю відрізняються глинисті піщаники, що легко руйнуються при насиченні водою або циклічним заморожуванням і відтаванні; вапняні піщаники неводостійкі. У бітумінозних піщаниках бітум, що просочує товщі порід, становить до 20% їхньої маси. Фарбування піщаників залежить від цементу: кременист і вапняні мають білі й світлі тони, залізисті - жовті й червонуваті й т.д. Вони широко поширені в Карелії, на Україні, у Поволжі й ін. і використовуються для одержання стенового каменю, буту, щебенів, а також декоративного оздоблювального матеріалу. Їхнього різновиду, що містять не менш 97% кремнезему, ідуть на виготовлення кислототривких матеріалів і сировини, для одержання вогнетривів, абразивів і ін.
Додатково про камінь
Юра - юрський період - почався близько 215, а закінчився 14
Штучний камінь Polystone ще один матеріал для виробництва
КВІТКОВИЙ АГАТ - агат з малюнком, що нагадує квіти. ЦЕА
ЖАД, - а, м. - загальне найменування жадеита й нефриту. # В
Самою старою структурною характеристикою є зміст у ґр
ЛАБРАДОР, - а, м. - породообразующий мінерал сірого, темн